De Kracht van Bewustwording

 

Welkom
Op de website van
Stichting
Universal Awakening

Doelen en Visie

 

 

De Stichting Universal Awakening is opgericht

om onze idealen te kunnen realiseren.

 

Hoofddoel:

 

Het realiseren van collectieve woonvormen waarvan iedere woonvorm bestaat uit 50 tot maximaal 100 personen. Daarvoor is per woonvorm een grondstuk nodig  van ongeveer 60 hectaren. Deze woonvormen dienen zelfvoorzienend te werken en toegankelijk te zijn voor iedereen, zodat er ook mensen kunnen aankloppen voor hulp en ondersteuning.

 

Wij willen graag een bijdrage leveren aan een positieve maatschappelijke verandering door de harten van mensen te inspireren en te bezielen.
Wij beseffen dat er veel mensen rondlopen met zielenpijn of zelfs getraumatiseerd zijn en dat er velen in de knel gekomen zijn, die geen uitzicht meer hebben op een betere toekomst.
Daarom willen wij deze kwetsbare groep zoveel mogelijk ondersteunen.
Ook gaat dit centrum ruimte bieden voor het doen bevorderen van geestelijke groei en bewustwording, door het geven van cursussen, trainingen, workshops en lezingen.

 

 

 

Activiteiten

 

Opleiding Esoterie 2020

Inzicht In Liefde en Licht Kent geen oordeel

 

Natuurlijk zijn er ook andere organisaties met dezelfde ambities,

maar wij onderscheiden ons doordat wij specifiek gericht zijn

op het innerlijk transformerend proces van ons ZIJN.

Deze vorm van bewustwording noemen wij Universeel Ontwaken. Iedereen zal moeten gaan beseffen,

dat wij meer zijn dan alleen ons fysieke lichaam.

Vanuit dat besef gaan we ervaren,

dat we zelf de ‘schepper’ zijn van ons bestaan. Zo word je bewust van je eigen unieke kracht

en ontdek je dat je zelf alle macht bezit over je leven.

Dat je vanuit die innerlijke bron, iedere duistere kracht in deze wereld

kunt weerstaan en overwinnen.

“Zolang je blijft denken dat jij je lichaam bent,

is er sprake van frustratie, angst en pijn.

Maar zodra je ontdekt dat je iets volkomens bent

dat jouw lichaam overstijgt, raak je dat mengsel van

frustratie, angst en pijn kwijt.”

 

Haat, Agressie en Neerbuigendheid,

kun je omzetten in Liefde en Licht.
Dat begint bij inzicht in jezelf.

 

 

Het kind

 

Het is opvallend te noemen, dat er steeds meer hoog gevoelige kinderen geboren worden. Vaak worden deze kinderen zowel door hun ouders als door hun leerkrachten niet begrepen, waardoor ze tussen wal en schip dreigen te geraken.

 

 

 

Medicatie is het sleutelwoord geworden om er maar geen last van te hebben. Daar denken wij anders over, mede ondersteund door de deskundigheid die wij binnen onze gelederen hebben. Deze kinderen verdienen een goede begeleiding en hebben Liefde en aandacht nodig. Temeer daar de competentie, waarmee ze geboren zijn, al in een vroeg stadium zichtbaar aanwezig is. Wij willen deze hoog gevoelige kinderen de kans bieden zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen vanuit hun ZIJN. In feite is dat het ontwikkelingsschema, dat iedereen als blauwdruk in zich draagt maar is kwijtgeraakt omdat de rationaliteit losgerukt is van het innerlijk weten. Wij willen deze kinderen op een educatieve manier begeleiden en bij hen de kennis activeren, die zij al in zich dragen. Deze kinderen hebben het recht om gelukkig te zijn en vaste grond onder hun voeten te voelen, een veilige basis om aan hun eigen toekomst te metselen.

 

 

Wijsheid en verbeelding
zijn belangrijker
Dan kennis en informatie.

Uitspraak: Emeritus hoogleraar Prof. De Boer

 

Vrijwilligers

Stichting Universal Awakening wordt gedragen door vrijwilligers. Alle bestuurders en medewerkers functioneren op vrijwillige basis en krijgen daarvoor niet betaald.

Staat u achter onze visie en denkt u ons team te kunnen versterken? Heel graag! Voor onze organisatie zoeken wij bevlogen vrijwilligers met het hart op de juiste plaats, die zich graag voor onze idealen willen inzetten.
Zijn dit ook uw ambities?
Neem dan contact met ons op via de e-mail.
Waar u woont maakt niet uit, want u kunt zelfs vanuit uw eigen woning veel voor ons betekenen.
In de huidige dynamische tijd vindt er van alles plaats, zowel ten goede als ten kwade, waarvan steeds meer mensen zich bewust zijn.
Laten we daarom de krachten bundelen en vanuit onze innerlijke Liefde en empathie onze medemens tot steun zijn.

 

Steun ons

 

Stichting Universal Awakening heeft duidelijke doelen voor ogen. Om dat alles te kunnen realiseren, hebben wij uw hulp en steun nodig, want het is van het allergrootste belang dat er aan de onbalans en onrechtvaardigheden in deze wereld, echt iets gaat gebeuren. Natuurlijk realiseren wij ons maar al te goed dat hier geld voor nodig is en daarom vragen wij uw financiële steun. Help ons en word donateur!

 

   

 

Wellicht wilt u ons steunen in ons werk en misschien wilt u wel meedoen? Fantastisch! Daar zijn wij blij mee!

 

 

U kunt maandelijks of jaarlijks donateur worden van Stichting Universal Awakening, voor een door u zelf te kiezen bedrag. Maar ook een eenmalige gift is van harte welkom.

 

 

Eveneens is het mogelijk op basis van ‘een periodieke gift’ jaarlijks een bedrag te schenken, waarvan het bedrag volledig aftrekbaar is van de belasting. Wilt u ons geld nalaten door ons in uw testament op te nemen, dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. En wilt u ons een bedrag renteloos lenen, omdat u toch geen rente op de bank derft, dan juichen wij dat toe. Wij gaan dan graag een contractuele overeenkomst met u aan.

 

Hieronder vindt u de mogelijkheden om ons te ondersteunen:

 

⦁ Vaste donatie van € 15,00 per maand. ⦁ Jaarlijkse donatie. ⦁ Een periodieke schenking waarmee u zich voor een periode van minimaal 5 jaar vastlegt met een vast bedrag per jaar. Vul bijgaande overeenkomst in. Formulier tot periodieke schenking aan Universal Awakening. ⦁ Deze bedragen zijn dan volledig aftrekbaar van de belasting. ⦁ Wil je een eenmalige schenking doen dan is dat ook mogelijk. Bij de contactgegevens vindt u ons bankrekeningnummer. ⦁ Wij staan ook open voor een renteloze lening.

 

 

Bij voorbaat dank.

 

   

 

De stichting Universal Awakening heeft de status verkregen, van een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn en daarmee zijn al uw gelden die ons schenkt volledig aftrekbaar van de belasting. Wij staan garant dat iedere cent besteed zal worden voor onze projecten en activiteiten.

Stichtingsbestuur

 

 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

 

Voorzitter                                   :   Mevrouw M. Zandbergen

Secretaris/Penningmeester:   Mevrouw A. Vrij

Bestuurslid                                :   De heer     A. Veldhuizen

 

 

Beleidsplan

Contact

 

Stichting Universal Awakening
Postadres:
De Werf 13
7875 BA Exloo
Telefoon: 06 17 57 54 77
E-mail: info@universalawakening.org

Kamer van Koophandel nr. 69639043

Rabobank rekeningnummer:
NL22 RABO 0327 5385 89

 

 

In Liefde en Licht

Financiën

 

Overzicht 2018